Koen sloof Kaaslamellen 
Voor een beter resultaat

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 


Voor Koen Sloof Kaaslamellen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen iets vanzelfsprekends. Immers, Koen Sloof Kaaslamellen is een onderdeel van de huidige samenleving en neemt daarvoor ook zijn verantwoordelijkheid. Koen Sloof Kaaslamellen probeert zo veel mogelijk een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van de omgeving, klanten, personeel en leveranciers, zodat dit uiteindelijk weer een positieve invloed heeft op de maatschappij. 

E-mailen
Bellen